Analiza w pracy licencjackiej

Analiza:

1) – Problem właściwie jest zindentyfikowany?
2) – Odpowiednia metodologia jest zaadoptowana, by ułatwić zapłacenie problemu?
3) – Statystyczne dane są posłużone poprawnie?
4) – Dane są analizowane albo zaledwie są opisane?
5) – Oszacowanie dobrze jest zachowany równowagę?
6) – Skutki dobrze są przedstawione?
7) – Wnioski i konstrukcje są pociągnięte legalnie?

Zarówno problem badawczy, cele z nim związane, jak i postawiona hipoteza determinują zakres pracy. Niemniej jednak wskazane jest zbieranie poszczególnych wątków i prezentowanie ich osobno. Z punktu widzenia dokładności pracy, w każdym przypadku należy uwzględnić następujące obszary zastosowań:

  • podmiotowy (kto, jakie jednostki i ich działania są przedmiotem badania?),
  • Materiał – materiał (jakie fakty, zjawiska, procesy są analizowane?),
  • przestrzenne i terytorialne (gdzie, w jakim zakresie, na jakim terytorium prowadzone są badania?),
  • czasowo (kiedy, w jakim okresie, za jaki okres?).

Wyraźne rozgraniczenie zakresu rozprawy – według hipotezy problemowej, obiektywnej i badawczej – pozwala uniknąć rozbieżności między tematem a treścią rozprawy. W fazie formułowania problemu, hipotezy i pracy jest miejsce na zastanowienie się nad pewnymi zagadnieniami terminologicznymi – wyjaśnieniem pojęć centralnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy takich pojęć jest stosunkowo dużo. Następnie poświęca się im więcej uwagi w pierwszym rozdziale.

5/5 - (3 votes)

Pisanie pracy to walka

Lekcje doświadczenia mogą zostać dodana w jednej frazie: bądź schludny i systematyczny całkowicie. Egzaminatorzy są upoważnieni, by mieć ich zadanie o czytaniu twojej pracy zrobionej tak łatwy jak możliwy. Oni oczekują, byś wiedział przyjęty sposób poza ustawianiem twojego badania. Jeśli oni znajdują prosty błąd, będąc skutkiem nieporządnych notatek, oni są o wiele bardziej prawdopodobnie, by przeszukać twoją pracę rygorystycznie dla innych błędów.

Pisanie pracy dyplomowej na studiach to nie sztuka, ale rzemieślnicza praca. Jeśli chcesz bezproblemowo przejść przez ten proces, to w żadnym wypadku nie traktuj swojej pracy, jak sztuki, artyzmu, ale jak najgorszą fuszerkę – zrób, zapij, zapomnij.

Inaczej zapomnij o bezbolesnym przejściu przez właściwy proces pisania, ale nastaw się na walkę, na trudności i nieprzyjemności.

Wbrew powszechnemu przekonaniu ani praca licencjacka ani praca magisterska z definicji nie są pracami czysto naukowymi. Stwierdzenie to oznacza, że ​​mistrz nie ma obowiązku odkrywania nowych prawd, zakładania teorii naukowych czy krytykowania dotychczasowego dorobku naukowego (jak w przypadku doktoratów i habilitacji). Nie oznacza to jednak, że w praktyce nie ma prac magisterskich, które zasługują na miano pracy naukowej.

5/5 - (3 votes)

Jak nie zrobić plagiatu

Wszyscy studenci uniwersytetu są oczekiwani, by użyć pomysłów innych ludzi.  Użyjesz książek i dzienników w bibliotece, jakieś cesje włączą doprowadzanie podobieństwa  z innymi i w jakichś przypadkach możesz mieć dostęp do pracy innych ludzi nad komputerem dysk albo przez Internet. Gdzie plagiat, albo inne formy obrazy oszacowania takie jak oszukiwania, jest podejrzewany, decyzje na oszacowanej pracy będą zrobione tylko kiedy fakty zostały założone.  Wszystkie poważne przypadki mogą zostać rozważony przez radą egzaminującą dla twojego kursu i są doniesione do władz uczelni.

Czasami nadmiar znalezionych źródeł – zwłaszcza na niezbyt legalnych portalach internetowych – może być problematyczny i zachęcać do pisania pracy na zasadzie „kopiuj-wklej”, co często prowadzi do tzw. Plagiatu – czyli tzw. zawłaszczenie Innego dzieła lub jego fragmentu.

Pamiętaj, że plagiat to nie tylko przedstawianie cudzych pomysłów bez podania źródła, ale także źródło, ale w cudzysłowie słowami bez cytatów. Dlatego tak ważne jest, aby umieścić go w przypisie w dowolnym źródle – niezależnie od tego, czy cytujesz coś z niego (tj. Przepisujesz mniejszy lub większy fragment), czy po prostu odnosisz się do treści (nazywa się to recenzją). W rzeczywistości lepiej jest przyznać, że zbyt często korzystasz ze źródeł zewnętrznych, niż zostać oskarżonym o plagiat, zwłaszcza że znaleziono już sposób na kradzież myśli i tekstów innych.

5/5 - (3 votes)

Pomysł na temat

Planując swoje pisanie, zastanów się, czy to, co chcesz powiedzieć, można zrobić w ten sposób (w tej formie, w tym tonie, z takimi zdjęciami itp.), Czy też musisz przepracować ten pomysł. Jednym słowem: trzeba zapoznać się z tematem wybranym do opracowania, a jeśli został narzucony przez promotora, to z podejściem do niego. Nawet jeśli chodzi o nudne zajęcie, to możesz opisać go po swojemu.

Poniżej przykładowy pomysł na temat.

Marketing to sztuka wyróżniania się na tle konkurencji, jak stwierdza Bernd Labetzsch[1], zarówno wewnątrz firmy – w odniesieniu do własnych pracowników, jak i na zewnątrz – wobec klientów i konsumentów. Postępowanie marketingowe wewnątrz przedsiębiorstwa pozwala tworzyć i promować idee, projekty i wartości użyteczne dla firmy, komunikować się przez dialog z pracownikami, aby mogli je wyrazić lub wybrać swobodnie, a w ostatecznym rachunku – sprzyjać ich wprowadzeniu w przedsiębiorstwie[2].


[1] B. Labetzsch; Marketing personalny przyszłości, w: D. Castenow: Nowy marketing w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 271.

[2] Józef Penc: Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 241.

5/5 - (3 votes)

Problem badawczy

Podobno dość często spotykany jest pogląd, że problem badawczy stanowi punkt wyjścia w badaniach naukowych. Jeśli nawet czasami student otrzymuje od promotora propozycje tematu pracy magisterskiej, to jednak w pewnym momencie powinien on zadać sobie trud określenia i zapisania problemu badawczego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdziwienie może budzić sformułowanie tytułu niniejszego podrozdziału: „Czynności poprzedzające określanie problemu badawczego”. Czy jednak na pewno powinniśmy się temu dziwić. A może warto się dziwić przy każdej nadarzającej się okazji, bowiem podobno człowiek rozwija się intelektualnie tak długo, jak długo potrafi się dziwić.

Problem badawczy a hipoteza

Podczas gdy problem badawczy zwykle sprowadza się do konkretnego pytania, hipoteza jest „nieśmiałą” odpowiedzią, która zwykle opiera się na zbyt małej naukowej podstawie, aby być „odważniejszą” odpowiedzią.

Hipoteza (z greki) jest założeniem. Hipoteza nie jest jeszcze tezą (teza z greki to stwierdzenie zawierające podstawową treść dla pewnego obszaru), gdyż kwestia prawdy i fałszu nie została jeszcze w tym przypadku wyjaśniona.

W pracy licencjackiej wystarczy ograniczyć się do jednej lub dwóch hipotez (którym mogą i zawsze powinny towarzyszyć hipotezy szczegółowe).

5/5 - (3 votes)