Wskazówki z uczelni

1. Jeśli tytuł pracy jest bardzo długi, to w kolejnym przypisie można umieścić tylko pierwsze trzy słowa i zrobić znak: (…)

2. Rysunki, tabele, wykresy muszą być opisane: nad rysunkiem jego tytuł, np. Rys. 1 Wskaźniki wzrostu gospodarczego, a pod rysunkiem podane źródło – Źródło: D. Romer: Makroekonomia dla zaawansowanych. PWN Warszawa 2000, s. 68

3.  W pracy proszę nie używać pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej.

4. W pracy proszę unikać form wskazujących na podawanie porad, np. Firma musi, Bank powinien, itp.

5. Każda typologia, wzór, definicja itp. powinny być opatrzone przypisem, z jakiego źródła zostały wykorzystane.

6. Proszę pamiętać o budowaniu logicznej całości. Każdy rozdział wynika z poprzedniego. Każda część pracy powinna mieć konstrukcję: wstęp, rozwinięcie, podsumowanie.

7. Proszę nie kończyć rozdziału tabelami, klasyfikacjami, rysunkami. Rozdział powinien się kończyć zdaniem podsumowującym i zapowiadającym następne zagadnienie.

8. Część teoretyczna powinna zawierać:

– definicje podstawowych pojęć wykorzystywanych w pracy

– omówienie koncepcji i teorii stanowiących podstawę rozważań

– omówienie problemów występujących w ramach opracowywanego zagadnienia.

9. Rozdział badawczy powinien składać się z części:

– metoda badawcza

– charakterystyka próby badawczej

– wyniki badań

– podsumowanie badań.

5/5 - (1 vote)

Nagłówki i stopki

To nie jest porada uniwersalna. Podaję tutaj przykładowe wymogi jednej z uczelni. W tym wypadku jest to Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. Na innych uczelniach te wymogi mogą być inne, albo może ich nie być w ogóle – wtedy wszystko będzie zależeć od indywidualnych preferencji autora i promotora. Albo od domyślnych ustawień edytora tekstu.

Jednak w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie wymogi odnośnie nagłówków i stopek w tekstach są następujące.

W pracy magisterskiej można stosować nagłówki i stopki. W takim wypadku odległość od krawędzi strony nagłówka i stopki powinna wynosić 35 punktów. Nagłówki rozdziałów powinny być drukowane czcionką pogrubioną Times New Roman o rozmiarze 10 [to przecież będzie wyglądać tragicznie!]. Nagłówek powinien zawierać temat rozdziału. Nagłówki nie powinny występować na stronie tytułowej, na stronie ze spisem treści ani na pierwszych stronach kolejnych rozdziałów.

W stopce, oczywiście, umieszczamy przede wszystkim numer strony. W pracach dyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie nie stosuje się umieszczania numeru strony w nagłówku. Technicznie, oczywiście, jest taka możliwość, jest to banalnie łatwe, ale w pracach licencjackich i magisterskich nie stosuje się takiego rozwiązania. Można w książkach, choć mało kto tak robi.

5/5 - (1 vote)