Literatura pomocna przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich

Apanowicz J.: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania. – Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, 1997. – 112 s.
Bartkowiak L.: Redagowanie pracy magisterskiej: poradnik dla studentów. – Poznań: Wydawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej, 1998. – 167, [1] s.
Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. – Wrocław: Kolonia Limited, 1994. – 73 s.
Budzich E.: Jak pisać pracę dyplomową? Poradnik dla studentów. – Warszawa: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 1997. – [2], 29 s.
Gambarelli G.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. – Wyd. 3. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” , cop. 1998 . – 154, [1] s.
Kolman R.: Poradnik dla doktorantów i habilitantów, OPO TNOiK, Bydgoszcz 2000.
Krajewski M.: Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. – Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 1998. – 228 s.
Ładoński W., Urban S.: Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik. – Warszawa: PWN, 1989. – 210 s.
Majchrzak J.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. – Wyd. 3. – Poznań: AE , 1999. – 67 s.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. – Poznań: AE, 1995. – 67 s.
Małecki J., Żabiński Z.: Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej. Przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych. – Wyd. 4. – Kraków: AE, 1988. – 61 s.
Mendel T.: Metodyka pisania prac doktorskich. – Wydanie 4. – Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. – 87 s.
Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999. – 196, [3] s.
Orczyk J.: Zarys metodyki pracy umysłowej. Warszawa: PWN, 1988. – 87 s.
Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław: Ossolineum, 1967. – 472 s.
Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? – Wyd.2 – Warszawa: PWN, 1971. – 215 s.
Urban S.: Jak napisać dobrą pracę magisterską? – Wrocław: AE, 1997. – 218 s.
Urbański S., Ładoński W.: Jak pisać pracę magisterską? – Wrocław: AE, 1994. – 196 s.
Wojciechowski T.: Jak pisać prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie: poradnik. – Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 1998. – 35 s.
Woźniak K.: O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny. – Warszawa, Łódź: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – 131, [1] s.
Wójcik K.: Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych. – Warszawa: SGH, 1995. – 135 s.
Wyglądała E.: Informacja o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych z zakresu pracy: (zakończonych w 1997 r.) – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 1998. – [6], 28 s.
Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe : zasady pisania prac dyplomowych. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AT-R , 1997. – 147, [4] s.
4.8/5 - (6 votes)