Problem badawczy

Podobno dość często spotykany jest pogląd, że problem badawczy stanowi punkt wyjścia w badaniach naukowych. Jeśli nawet czasami student otrzymuje od promotora propozycje tematu pracy magisterskiej, to jednak w pewnym momencie powinien on zadać sobie trud określenia i zapisania problemu badawczego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdziwienie może budzić sformułowanie tytułu niniejszego podrozdziału: „Czynności poprzedzające określanie problemu badawczego”. Czy jednak na pewno powinniśmy się temu dziwić. A może warto się dziwić przy każdej nadarzającej się okazji, bowiem podobno człowiek rozwija się intelektualnie tak długo, jak długo potrafi się dziwić.

Problem badawczy a hipoteza

Podczas gdy problem badawczy zwykle sprowadza się do konkretnego pytania, hipoteza jest „nieśmiałą” odpowiedzią, która zwykle opiera się na zbyt małej naukowej podstawie, aby być „odważniejszą” odpowiedzią.

Hipoteza (z greki) jest założeniem. Hipoteza nie jest jeszcze tezą (teza z greki to stwierdzenie zawierające podstawową treść dla pewnego obszaru), gdyż kwestia prawdy i fałszu nie została jeszcze w tym przypadku wyjaśniona.

W pracy licencjackiej wystarczy ograniczyć się do jednej lub dwóch hipotez (którym mogą i zawsze powinny towarzyszyć hipotezy szczegółowe).

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz