Etapy pisania pracy dyplomowej

Etapy wstępne:

 1. Wybór tematu i uzasadnienie wyboru tematu
 2. Omówienie problematyki pracy (problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki)
 3. Analiza literatury przedmiotu
 4. Opracowanie metod oraz technik badawczych

Drugi etap – badania

 1. Badania pilotażowe i właściwe
 2. Zebranie i opracowanie materiału badawczego
 3. Opracowanie zbiorcze, tabele itp.

Trzeci etap – redagowanie

 1. Pisanie części teoretycznej
 2. Pisanie części metodologicznej
 3. Pisanie części empirycznej
 4. Wnioski, zakończenie, załączniki
 5. Korekta po uwagach promotora
 6. Przepisanie pracy na komputerze, jeśli była przygotowywana
  w inny sposób
 7. Egzamin dyplomowy
5/5 - (6 votes)