Wybór metod badawczych

Mimo zdecydowanego wpływu promotora na wykorzystaną w pracy metodologię, piszący winien kierować się ogólnie znanymi zasadami, które umożliwią mu rozwiązanie szczegółowych zagadnień związanych z:

  • prezentacją materiału,
  • układem pracy,
  • formą i stylem ujmowania danych liczbowych,
  • korzystaniem z literatury itp.

Dla każdej metody, dla której należy dobrać narzędzie badawcze, należy wybrać technikę badawczą. Technika badawcza to czynność praktyczna, czynność poznawcza, która umożliwia nam sprawdzenie postawionych wcześniej hipotez badawczych.

Najczęściej nagradzanymi technikami badawczymi są:
1) obserwacja;
2) rozmowa kwalifikacyjna;
3) ankietowanie.

Jakie techniki można dobrać do powyższych metod badawczych?

1) Metoda sondażu diagnostycznego:

a) ankietowanie;
b) obserwacja.

2) Metoda indywidualnych przypadków:

a) wywiad;
b) obserwacja.

5/5 - (1 vote)