Celowość opracowania pracy dyplomowej

Opracowanie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) ma na celu wykazanie się przez dyplomanta (magistranta):

  • dogłębną wiedzą dotyczącą z zakresu dyscypliny naukowej objętej programem studiów,
  • umiejętnością posługiwania się tą wiedzą zdobytą podczas studiów,
  • umiejętnością samodzielnego doboru literatury naukowej przedmiotu oraz materiałów źródłowych,
  • samodzielnością rozwiązywania prostych i złożonych (magistrant) problemów (badawczych) oraz uzasadniania swoich decyzji, rozwiązań, czy poglądów w tym zakresie,
  • umiejętnością logicznego formułowania swoich myśli oraz umiejętność ich zapisu, oddania ich w formie pisemnej (przelania ich na „papier”),
  • znajomością zasobu specjalistycznej wiedzy zdobytej w czasie trwania studiów.
5/5 - (3 votes)