Charakter pracy promocyjnej (dyplomowej, magisterskiej)

Praca dyplomowa (licencjacka) może mieć charakter:

  • analizy wybranego obszaru działalności gospodarczej (produkcyjnej, usługowej itp.,)
  • biznes planu,
  • raportu z badań (na przykład ankietowych),
  • projektu – odnośnie praktycznego rozwiązania problemu działania przedsiębiorstw, instytucji itp.

Praca magisterska może mieć charakter:

  • systematyzujący – w zakresie poglądów odnośnie danego obszaru wiedzy lub działania podmiotów gospodarczych i instytucji,
  • badawczy – wykrywaj ąc nowe zależności, nowe aspekty zjawisk ekonomicznych, prawnych, socjologicznych itd.,
  • projektu – odnośnie proponowania nowych rozwiązań praktycznych.
5/5 - (2 votes)