Analiza w pracy licencjackiej

Analiza:

1) – Problem właściwie jest zindentyfikowany?
2) – Odpowiednia metodologia jest zaadoptowana, by ułatwić zapłacenie problemu?
3) – Statystyczne dane są posłużone poprawnie?
4) – Dane są analizowane albo zaledwie są opisane?
5) – Oszacowanie dobrze jest zachowany równowagę?
6) – Skutki dobrze są przedstawione?
7) – Wnioski i konstrukcje są pociągnięte legalnie?

Zarówno problem badawczy, cele z nim związane, jak i postawiona hipoteza determinują zakres pracy. Niemniej jednak wskazane jest zbieranie poszczególnych wątków i prezentowanie ich osobno. Z punktu widzenia dokładności pracy, w każdym przypadku należy uwzględnić następujące obszary zastosowań:

  • podmiotowy (kto, jakie jednostki i ich działania są przedmiotem badania?),
  • Materiał – materiał (jakie fakty, zjawiska, procesy są analizowane?),
  • przestrzenne i terytorialne (gdzie, w jakim zakresie, na jakim terytorium prowadzone są badania?),
  • czasowo (kiedy, w jakim okresie, za jaki okres?).

Wyraźne rozgraniczenie zakresu rozprawy – według hipotezy problemowej, obiektywnej i badawczej – pozwala uniknąć rozbieżności między tematem a treścią rozprawy. W fazie formułowania problemu, hipotezy i pracy jest miejsce na zastanowienie się nad pewnymi zagadnieniami terminologicznymi – wyjaśnieniem pojęć centralnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy takich pojęć jest stosunkowo dużo. Następnie poświęca się im więcej uwagi w pierwszym rozdziale.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz