Numeracja rozdziałów, punktów i podpunktów, rozmieszczenie ich tytułów

W numeracji poszczególnych składników prac magisterskich i licencjackich używane są liczby arabskie. Rozdziały zaczynają się od nowej strony. Numery rozdziałów (Rozdział 1, Rozdział 2, itd.) są nad ich tytułami, jedne i drugie są wyśrodkowane.

Podrozdziały można wprowadzać wtedy, gdy w danym rozdziale będą co najmniej dwa podrozdziały, podobnie jest z punktami jako mniejszymi jednostkami w podrozdziale.

Podrozdziały mają numerację w postaci dwu cyfr przedzielonych kropką (np. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 itd.). Pierwsza liczba wskazuje rozdział, druga wskazuje numer porządkowy podrozdziału.

Punkty mają numerację w postaci trzech cyfr przedzielonych kropkami (np. 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2, itd.) Pierwsza liczba wskazuje rozdział, druga wskazuje numer porządkowy podrozdziału, trzecia numer porządkowy punktu.

Po numerach rozdziałów, podrozdziałów i punktów nie stawiamy kropki, podobnie jak po ich tytułach. Tytuł danego podrozdziału i punktu zamieszczamy w tej samej linijce co jego numer.

Oznaczenia podrozdziałów i punktów (tzn. ich numery i tytuły) są wyśrodkowane.

Oceń tę poradę