Przykładowy spis treści pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Kredyty w działalności banku 6

1.1. Istota kredytu 6

1.2. Znaczenie kredytów w działalności banku 9

1.3. Zasady udzielania kredytów 18

Rozdział II. Kredyty dla gospodarstw domowych 25

2.1. Gospodarstwo domowe jako kredytobiorca 25

2.2. Skłonność gospodarstw domowych do korzystania z kredytów 28

Rozdział III. Rynek kredytów dla gospodarstw domowych w Polsce z latach …-…

Zakończenie 78

Bibliografia 82

Spisy rysunków 85

Spisy tabel  86

5/5 - (2 votes)