Dyskusja w pracy magisterskiej

Ten rozdział, składający się zwykle z kilku podrozdziałów, jest najtrudniejszy do napisania

Dyskusja jest swobodną częścią pracy, w której autor formułuje swój punkt widzenia, uzasadnia wnioski i przedstawia własną interpretację. Jest to zwykle najciekawsza część pracy.

W dyskusji autor może się wykazać wiedzą, krytycyzmem, inwencją i samodzielnością.

Dyskusja powinna zawierać:

  1. Krytyczną ocenę uzyskanych rezultatów (czy są wystarczające, czy powtarzalne, czy unikalne)
  2. Omówienie i interpretację wyników (bez ich powtarzania)
  3. Porównania z literaturą
  4. Sugestie przyszłych badań i zagadnienia (zdaniem autora) nierozpoznane oraz problemowe i dyskusyjne
  5. Ewentualne WNIOSKI
5/5 - (2 votes)