Prace teoretyczna, czy empiryczna?

Chociaż dotychczas przeważały prace licencjackie raczej o charakterze teoretycznym, to jednak w ostatnich latach można zauważyć dosyć wyraźny trend podejmowania problemów i tematów prac o charakterze empirycznym. Jest to godne uwagi zjawisko, bowiem wbrew pozorom opracowanie wartościowej pracy licencjackiej o charakterze teoretycznym nie jest sprawą łatwą. Taki charakter mają najczęściej prace magisterskie, które jednak wymagają odpowiedniego warsztatu naukowego. Z tego chociażby powodu podejmowanie prac o charakterze empirycznym trzeba przyjąć z uznaniem.

Zazwyczaj wiele zależy od uczelni, regulaminu studiów i od promotora. Często student nie ma wyboru, bo np. w regulaminie studiów napisano, że w pracy dyplomowej muszą znaleźć się badania własne studenta. Wtedy umarł w butach. 🙂

Żartuję, oczywiście. Badania są bardzo fajne, jedyne co z nimi jest nie tak, to że pożerają więcej czasu.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz