Etapy badań przy pisaniu pracy licencjackiej

Można wyróżnić trzy podstawowe etapy badań:

1) etap konceptualizacji;

2) etap realizacji badań;

3) etap finalizacji – zakończony napisaniem i obroną pracy magisterskiej.

W fazie konceptualizacji studiujemy literaturę przedmiotu, czytamy, analizujemy badania źródłowe, robimy analizę porównawczą i przygotowujemy narzędzia badawcze.

Aby zdobyć rzetelną wiedzę na określony temat, musisz:

  • znaleźć dostępną literaturę przedmiotu – również czasopisma i inne źródła;
  • sformułować pytania badawcze;
  • zwracać uwagę na zebrane informacje, tak aby były łatwo dostępne dla autora;
  • swybrać metody badawcze do analizy i oceny zebranych informacji.

Piszący pracę zawsze zastanawia się, ile z tych informacji należy zebrać. Otóż ​​student pracujący nad pracą licencjacką musi zebrać wystarczającą ilość informacji, aby postawić przekonującą diagnozę analizowanego przedmiotu. Taka diagnoza pogłębi jego wiedzę na ciekawy temat. Przygotowuje go do pracy zawodowej.

Jeśli zobaczysz, że w następnych trzech znalezionych źródłach piszą z grubsza to samo, to znaczy, że już wystarczy poszukiwań. Przynajmniej przy licencjacie.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz