Problematyka pracy

Problematyka pracy to krótko mówiąc, jest to to o chcemy pisać. To jest sfera, wokół której będą oscylować nasze myśli i analizy. Kluczowe jest tutaj postawienie problemów badawczych, które stanowią podstawę naszej dalszej pracy. Jednak poza analizą problemów, należy z góry przedstawić tło zjawiska, z którym mamy do czynienia. Kontekst zagadnienia oraz powiązanie z innymi zagadnieniami. Pozwala to na lepsze przedstawienie interesującego nas tematu.

Trzeba pamiętać, że przed przystąpieniem do pisania naszej pracy należy się zastanowić, jakie zagadnienia będą nas interesować w pracy, jakie słowa kluczowe są związane z tytułem … np. ocenianie pracowników, takie kwestie będą: zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie do pracy itp.

Przy ustalaniu odpowiedniej dla danego kierunku studiów problematyki pracy dyplomowej kierować się jednak trzeba przede wszystkim przyjętymi powszechnie w literaturze kategoriami opisującymi dany obszar wiedzy. Tak np. termin „zarządzanie” dotyczy procesów planowania, organizowania, kierowania (motywowania) i kontroli – całości zasobów organizacji, a więc odnosi się do szczebla mikro.

Kierunek „zarządzanie” obejmuje także problematykę marketingu, rozumianą jako aktywny handel, czyli: rozpoznawanie potrzeb klientów (analizy i badania marketingowe), opracowywanie strategii marketingowych (w tym strategii produktu i dystrybucji, strategii ceny i promocji), reklamę i informację o produkcie, funkcjonowanie instytucji i instrumentów obsługi klienta.

4.3/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz