Wskazówki z uczelni

1. Jeśli tytuł pracy jest bardzo długi, to w kolejnym przypisie można umieścić tylko pierwsze trzy słowa i zrobić znak: (…)

2. Rysunki, tabele, wykresy muszą być opisane: nad rysunkiem jego tytuł, np. Rys. 1 Wskaźniki wzrostu gospodarczego, a pod rysunkiem podane źródło – Źródło: D. Romer: Makroekonomia dla zaawansowanych. PWN Warszawa 2000, s. 68

3.  W pracy proszę nie używać pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej.

4. W pracy proszę unikać form wskazujących na podawanie porad, np. Firma musi, Bank powinien, itp.

5. Każda typologia, wzór, definicja itp. powinny być opatrzone przypisem, z jakiego źródła zostały wykorzystane.

6. Proszę pamiętać o budowaniu logicznej całości. Każdy rozdział wynika z poprzedniego. Każda część pracy powinna mieć konstrukcję: wstęp, rozwinięcie, podsumowanie.

7. Proszę nie kończyć rozdziału tabelami, klasyfikacjami, rysunkami. Rozdział powinien się kończyć zdaniem podsumowującym i zapowiadającym następne zagadnienie.

8. Część teoretyczna powinna zawierać:

– definicje podstawowych pojęć wykorzystywanych w pracy

– omówienie koncepcji i teorii stanowiących podstawę rozważań

– omówienie problemów występujących w ramach opracowywanego zagadnienia.

9. Rozdział badawczy powinien składać się z części:

– metoda badawcza

– charakterystyka próby badawczej

– wyniki badań

– podsumowanie badań.

5/5 - (1 vote)

1 komentarz do “Wskazówki z uczelni”

  1. wejdż na mojego bloga i napisz komentarz a napisze o twomi blogu na moim pliss i pliss napisz o moim blogu na twoim prosę bardzo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ola

    Odpowiedz

Dodaj komentarz