Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma/wydawnictwa ciągłego

Istnieje wiele standardów umieszczania przypisów bibliograficznych w tekście pracy oraz umieszczania cytowanych prac na końcu wykazu (tworzenie tzw. bibliografii załącznikowej składającej się z przypisów bibliograficznych).

Klasyfikacja źródeł informacji

Rodzaj źródła Aktualność[1]

(lata)

Wiarygodność[2] Klasyfikacja

źródła

Przeznaczenie

źródła

Książka naukowa 3-5 Dobra Literatura

naukowa

mgr
Podręcznik akademicki, skrypt 5-10 Dobra Literatura

techniczna

lic./inż./mgr
Artykuł naukowy 1-2 Dobra Literatura

naukowa

mgr
Podręczniki użytkowania, słowniki, encyklopedie 1-10 Dobra Literatura

pomocnicza

lic./inż./mgr
Firmowa literatura techniczna (instrukcje, katalogi itp.) w formie zwartych dokumentów 1-5 Dostateczna Literatura

techniczna

lic./inż.
Prace doktorskie 2-5 Dobra Literatura

naukowa

mgr
Prace magisterskie, inżynierskie 2-5 Dostateczna Literatura

naukowa /

literatura

techniczna

lic./inż.
Norma, akt prawny, opis patentowy 1-5 Dobra Literatura

techniczna

lic./inż.
Notatki wykładowe, informacje ustne 1-10 Dostateczna Literatura

nieformalna

lic./inż./mgr
Informacje techniczne ze stron internetowych 1-2 Dostateczna/słaba Literatura

techniczna

lic./inż.
Wikipedia 1-2? Słaba Literatura

nieformalna

Strony www z materiałami studenckimi 5-10? Słaba Literatura

nieformalna

Objaśnienie: lic. – praca dyplomowa licencjacka, inż.- praca dyplomowa inżynierska, mgr – praca dyplomowa magisterska.

Przy opisie artykułu z czasopisma/wydawnictwa ciągłego należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

nazwisko i imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł wydawnictwa ciągłego [typ nośnika]. Wydanie. Rok, numer zeszytu. Data aktualizacji [data dostępu]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. ISSN.

[23] Huczek M., Socha I., Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki. Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 [dostęp 12 listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://…..php. ISSN 1507-7187.

Ważne: w tekście głównym znak odsyłacza (znak graficzny, odsyłający do przypisu, np. cyfra, gwiazdka) stawia się zawsze przed znakiem interpunkcyjnym, bez użycia spacji. Każdy przypis powinien kończyć się kropką.


[1]  Możliwa do uzyskania w praktyce aktualność źródła informacji.

[2]   Szacunkowa wiarygodność informacji w skali 3-stopniowej: „dobra”, „dostateczna”, „słaba”.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz