Ilustracje w pracach dyplomowych

ILUSTRACJE

wyciąg z PN-78/N-01222.04

Ilustracjami w pracy mogą być reprodukcje:

  • dzieł z zakresu sztuk plastycznych (ilustracji artystycznych), opracowanych specjalnie dla danej książki lub dzieła,
  • fotografii artystycznych,
  • fotografii dokumentacyjnych,
  • rysunków technicznych, wykresów, diagramów, schematów,
  • map i planów.

AUTORSTWO – nazwy autorów map, planów i  diagramów należy podawać na stronie redakcyjnej, w obrębie podpisów albo w wykazie ilustracji. Nazwy autorów fotografii dokumentacyjnych i rysunków można podawać w wykazie ilustracji.

UMIEJSCOWIENIE – najbliżej miejsca, do którego się odnoszą.

NUMERACJA – powinna być ciągła w obrębie dzieła lub większej jego części (np. tomu). W przypadku występowania w dziele kilku rodzajów ilustracji (np. rysunków w tekście i fotografii na wklejkach) każdy rodzaj powinien mieć numerację własną. Ilustracje należy numerować cyframi arabskimi.

PODPISY – wszystkie ilustracje powinny być opatrzone podpisami z wyjątkiem przypadków, gdy podpisy stanowiłyby powtórzenie długich opisów zawartych w tekście.

5/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz