Cel pisania pracy dyplomowej?

W jakim celu piszemy prace dyplomowe? Ogólnie rzecz biorąc – aby zademonstrować, że nauczyliśmy się myśleć naukowo, że potrafimy posługiwać się wiedzą zdobytą podczas studiów, że sami potrafimy się kształcić i że mamy pewną wiedzę.

Przydatną nauką do napisania pracy dyplomowej jest bogata wiedza, która ukształtowała ludzi w historii kultury europejskiej, począwszy od Akademii Platońskiej w starożytnej Grecji. Student pracujący nad dyplomem nie tylko musi opanować wiedzę. Musi się nauczyć jej używać. Dzięki tej wiedzy możesz sformułować bardzo dobrą pracę.

Studenci i promotorzy potrzebują wiedzy, jak usprawnić pracę dydaktyczną pisania pracy dyplomowej. Treść mojego bloga skierowana jest do tych dwóch grup odbiorców. Głównie jednak dla studentów – autorów prac dyplomowych.

Cele poznawcze w pracach dyplomowych polegają na sformułowaniu ogólnych założeń do projektowania i rozwoju modelu. Opierają się na poszukiwaniu informacji o interesujących zjawiskach pod kątem takich aspektów jak: specyfika tych zjawisk, ich uwarunkowania i różnice wewnętrzne, poziom ich występowania oraz częstotliwość.

Praktyczne cele próbują określić przydatność metody (np. opracowanie planu marketingowego, strategi marketingowej, biznesplanu…).

Cele metodologiczne to opracowanie metody lub metodologii badawczej. Dlatego najlepiej jest uwypuklić cele teoretyczne i metodyczne w pracy dyplomowej oraz cele praktyczne w pracy inżynierskiej.

5/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz