Bibliografia w systemie harvardzkim

Styl harvardzki, będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szeroko stosowanych systemów cytowania na świecie, ma znaczący udział w globalnym środowisku akademickim i badawczym. Jego popularność wynika z kilku kluczowych cech:

 1. Międzynarodowe zastosowanie: Styl Harvardzki jest wykorzystywany przez uczelnie i instytucje badawcze na całym świecie. Jego prostota i czytelność sprawiają, że jest on chętnie przyjmowany zarówno w środowisku anglojęzycznym, jak i w wielu innych krajach.
 2. Elastyczność i dostosowanie: Styl ten jest dostatecznie elastyczny, aby mógł być dostosowany do różnych dyscyplin naukowych i typów publikacji. Dzięki temu znajduje zastosowanie w szerokim zakresie dziedzin, od nauk humanistycznych, przez nauki społeczne, aż po nauki ścisłe i techniczne.
 3. Wysoka rozpoznawalność: Styl Harvardzki jest łatwo rozpoznawalny dzięki charakterystycznemu formatowi autorsko-data, co ułatwia czytelnikom identyfikację i odnajdywanie źródeł.
 4. Zastosowanie w publikacjach i badaniach: Jest szeroko stosowany w czasopismach naukowych, monografiach, artykułach, a także w pracach dyplomowych i doktorskich. Jego uniwersalność sprawia, że jest przydatny zarówno dla studentów, jak i doświadczonych badaczy.
 5. Wsparcie dla międzynarodowej współpracy naukowej: Ułatwia międzynarodową współpracę i wymianę wiedzy, ponieważ jest znany i akceptowany w wielu krajach.
 6. Preferowany przez wiele uczelni i wydawnictw: Niektóre uniwersytety i wydawnictwa naukowe preferują styl Harvardzki i często wymagają od autorów stosowania się do jego zasad w swoich publikacjach.

Chociaż styl Harvardzki jest szeroko stosowany, warto zauważyć, że w różnych krajach i dyscyplinach naukowych mogą występować lokalne adaptacje lub preferencje dla innych systemów cytowania, takich jak APA, MLA czy Chicago. Wybór konkretnego stylu często zależy od specyfiki dyscypliny naukowej, wymogów instytucjonalnych oraz tradycji badawczych.

Bibliografia w systemie harwardzkim, znana również jako system autorsko-data, to sposób cytowania źródeł, który jest często stosowany w pracach naukowych i akademickich. Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących tego stylu:

 1. Cytowanie w tekście: Podczas cytowania źródła w tekście, należy umieścić nazwisko autora i rok publikacji w nawiasie, np. (Kowalski, 2020). Jeśli cytujesz konkretny fragment, dołącz także numer strony, np. (Kowalski, 2020, s. 15).
 2. Lista bibliograficzna: Na końcu pracy powinna znajdować się lista bibliograficzna zawierająca pełne dane wszystkich cytowanych źródeł. Wpisy powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora.
 3. Format wpisów bibliograficznych: Każdy wpis powinien zawierać nazwisko autora, inicjały, rok publikacji, tytuł pracy (kursywą), miejsce wydania i nazwę wydawnictwa. Dla artykułów naukowych należy podać tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer tomu, numer wydania i zakres stron.

Przykłady:

 • Książka: Nowak, J. (2019). Tytuł książki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 • Artykuł: Kowalski, M. (2020). „Tytuł artykułu”, Nazwa Czasopisma, 10(2), s. 123-145.
 1. Cytowanie stron internetowych: Należy podać autora (jeśli jest znany), rok publikacji lub ostatniej aktualizacji, tytuł strony lub dokumentu, nazwę witryny, datę dostępu i pełny adres URL.

Przykład:

 • Jankowski, T. (2021). „Tytuł strony”, Nazwa Witryny. Dostępne na: https://przykladowyadres.pl (dostęp: 10.12.2023).

Pamiętaj, że różne uczelnie i czasopisma mogą mieć nieco odmienne wymagania dotyczące formatowania, więc zawsze warto sprawdzić wytyczne konkretnej instytucji lub publikacji.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz