Zastosowanych metod i narzędzi badawczych

Praca napisana została w oparciu o studia literaturowe oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wg zasad metody Servqual. Zostały wykorzystane także wewnętrzne dokumenty firmy oraz obserwacje autora (wskazać zastosowane metody np. mapowanie, wywiad, ankieta itp.)

Dla żółtodzioba metody, techniki i narzędzia badawcze definiują określony typ badań, ale nie potrafią oni odróżnić tych pojęć. Jednak absolwent nauk społecznych powinien rozpoznać różnice między powyższymi terminami.

Pierwszym krokiem w prowadzeniu badań będzie wybór metody badawczej, tj. określonej koncepcji działalności empirycznej.

Dla każdej techniki badawczej należy dobrać narzędzie badawcze, które można wykorzystać w pracy badawczej. Dla trzech wymienionych technik badawczych można zaproponować następujące instrumenty badawcze:
1) obserwacja:
a) arkusz obserwacyjny;
b) protokół obserwacji;
c) komentarze;
d) opisy;
e) nagrania dźwiękowe lub fotograficzne.
2) Wywiad:
a) kwestionariusz wywiadu;
b) Instrukcje wywiadu.
3) ankieta:
a) Kwestionariusz ankiety.

Kolejnym krokiem powinno być zidentyfikowanie działań zmierzających do osiągnięcia celu badawczego tj. wybór techniki badawczej. Po wybraniu działań do przeprowadzenia badań należy zastanowić się, jakie narzędzie lub narzędzia będzie dla naszych badań przydatne, kwestionariusz ankiety.

Wywiad możemy przeprowadzić między innymi za pomocą kwestionariusza wywiadu. Komponując pytania do kwestionariusza musimy pamiętać, że zasadniczo rozróżniamy trzy rodzaje pytań (oczywiście można je podzielić na podkategorie, ale nie jest to podręcznik metodologii badań społecznych, więc tylko zarys tematu). Dlatego zadajemy pytania:

a) zamknięte;

b) otwarte;

c) kafeteria z odpowiedziami.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz