Świeże uwagi o pisaniu pracy

  1. Często spotykanym mankamentem edytorskim jest stawianie spacji tam, gdzie nie powinno ich być. Należy pamiętać, że spacji nie stawiamy przed znakami interpunkcji, ale po tych znakach Podobnie spacji nie powinno być po otwierającym nawiasie, ani też przed zamykającym. Pomiędzy wyrazami powinna być tylko jedna spacja.
  2. Należy z odpowiednią rozwagą stosować znaki wyliczania:
    1. a) Przede wszystkim wyliczenia muszą być redagowane wg podpowiedzi edytora (nie mogą być wstawiane znaki wyliczania „ręcznie”).
    2. b) Musi być zapewniona logiczna hierarchia w rozbudowanych klasyfikacjach; np. najpierw numeracja: 1. 2. 3. itd., zaś w ramach tego poziomu a) b) c) itd.; to zaś może się dzielić wg odpowiednio dobranych znaków wyliczania.
    3. c) Należy pamiętać, że przy wyliczeniach, gdzie stosujemy numerację 1. 2. itd., rozpoczyna się z dużej litery, gdyż zawsze po kropce tak się pisze.
  3. Przed oddaniem danego tekstu do czytania, należy z uwagą go przeczytać i udoskonalić językowo i edytorsko; m.in. tzw. „literówki”, np. a, zamiast ą; także niepotrzebne spacje, itd.

Szczegółowe informacje dotyczące metodyki pisania prac dyplomowych można znaleźć w poniższych książkach:

– D. Dziedzic, J. Pera, Metodyka pisania i obrony prac dyplomowych: Poradnik dla studentów WSEI w Krakowie, WSEI, Kraków 2009

– A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2004

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz