Przykładowy harmonogram pisania pracy

Napiszę o pracy licencjackiej, gdyż pierwsza praca dyplomowa sprawia ludziom najwięcej problemów, mają najwięcej wątpliwości. Spróbuję to opisać w 10 puntach.

  1. Pod koniec drugiego roku studiów (czwartego semestru) wskazanie wybranemu wykładowcy (przyszłemu promotorowi) obszaru własnych zainteresowań, w ramach którego chcecie wyszukać interesujące Was zagadnienia.
  2. Po przyjęciu na wybrane seminarium wspólnie z promotorem określacie temat swojej pracy.
  3. Wypełniacie i przesyłacie do Dziekanatu Formularz zgłoszeniowy pracy dyplomowej i zarejestrować się w grupie seminaryjnej.
  4. Przygotujecie, przedstawiacie i omawiacie z promotorem plan i strukturę pracy oraz wcześniej przygotowaną literaturę przedmiotu.
  5. Pracujecie nad źródłami i literaturą tematu, a w przypadku prac badawczych – przygotowujecie metodologię procesu badawczego związanego z tematem pracy.
  6. Sukcesywnie prezentujecie fragmentów pracy na kolejnych seminariach.
  7. Pracujecie nad komentarzami z dyskusji seminaryjnej i uzupełnieniami dokonanymi przez promotora.
  8. W marcu trzeciego roku studiów (nie później) przedstawiacie promotorowi pierwszą wersję całej pracy licencjackiej.
  9. Opracowujecie ostateczną wersję pracy na podstawie dyskusji seminaryjnych oraz uwag i instrukcji promotora.
  10. Składacie pracę do promotora (zgodnie z Regulaminem studiów, złożenie pracy powinno nastąpić na cztery tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).
5/5 - (7 votes)

Dodaj komentarz