Harmonogram pisania pracy

Załóżmy, że mamy rok na napisanie pracy.

Luty: początkowe dyskusje z odpowiednim naukowym „sztabem”, studenci powinni przedłożyć promotorowi zarys proponowanego badania, zawierając tytuł, streszczenie zamierzonego badania, strony zawartości, zarysu możliwej metodologii, listy kluczowych źródeł i języka, by zostać użyty. Na otrzymywaniu tych zarysów, opiekuni kursu wydzielą nadzorców i drugi markery.

Na końcu Marca studenci powinni zgodzić się z ich promotorami szczegółowa propozycja badania definiująca cele badania, zakres i zawartość, metodologię i program pracy, zaspokajając nadzorcę dostępności danych. Ta propozycja musi zostać uzgodniona przed przedsiębraniem badań terenowych albo w UK albo za granicą.

Czerwiec: studenci powinni rozmieścić dać ich nadzorców (albo osobiście albo poczta / en) komunikat bieżący zawierający jakieś rozdziały szkica, (który w minimum zawarłby wprowadzenie, recenzję literatury i metodologię) praca i zadania osiągnęły. To będzie zwrócone z radą i komentarzami. Studenci, których występ są mniej niż zadowalający otrzymają zawiadomienie od opiekuna kursu.

Wrzesień: student musi złożyć trzy kopie praci, jednego do centrum jednego ich nadzorcy do centrum drugi markera i jednego do University, przygotowuje się i zacina się w przepisanej formie. Te muszą zostać wystawione, by przybyć przed 1 Września. Studenci, którzy składają, że ich praca po tej dacie nie będzie normalnie być w stanie się, by ukończyć studia w Grudniu tego samego roku.

Pełnoetatowi studenci życzący poddać się prace po zawiadomionej dacie muszą zrobić napisane podanie do opiekuna kursu, stwierdzając powody, ponieważ prosząc, że rozszerzenie i długość czasu nakazały. To musi zostać otrzymane przed ręką – w dacie. Podanie musi zaspokajać radą Examiners i rozszerzenie będzie rządzone przez regulacje University. Opłaty kontynuacji mogą zostać naliczona przez University.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz