Najczęstszy układ pracy dyplomowej

Najczęściej zalecany układ pracy dyplomowej:

 • strona tytułowa,
 • oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy magisterskiej,
 • oświadczenie o przyjęciu pracy przez promotora wraz z potwierdzeniem, że praca spełnia wymogi związane z nadaniem stopnia licencjata bądź magistra,
 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,
 • zakończenie (syntetyczne wnioski wynikające z pracy),
 • wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,
 • wykaz wykorzystanych dokumentów (w uzasadnionych przypadkach),
 • wykaz tablic, rysunków (schematów, map), załączników itp.
 • streszczenie w języku polskim jeśli praca napisana jest w języku obcym.
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz